Pytania i odpowiedzi

Skąd wiemy, że pieniądze mogą zostać odzyskane?
Polisolokaty charakteryzują się wysokim stopniem skomplikowania, dlatego analiza ich treści przez przeciętnego konsumenta jest w praktyce niemożliwa. Zgodnie z oceną Rzecznika Finansowego inwestycja w nie na ogół kończy się stratą części a nawet całości zainwestowanych pieniędzy. Towarzystwa Ubezpieczeń w trakcie trwania umowy potrącały bardzo wysokie opłaty, o których nie poinformowano klienta w momencie jej zawierania. Wartość tych opłaty sięga nawet do 100% kwoty całej inwestycji! Klient, który nie rozumie treści umowy nie ma  świadomości podejmowanego ryzyka inwestycyjnego. Większość osób posiadających polisolokaty, widząc straty na rachunku inwestycji w obawie przed utratą wszystkich środków zamykała umowy tracąc nawet do 100% zainwestowanych pieniędzy, po potrąceniu tzw. opłat likwidacyjnych. Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie procesowe, możemy pochwalić się setkami złożonych pozwów w imieniu naszych klientów oraz wieloma korzystnie zawartymi ugodami.
Jak odzyskać utracone pieniądze na polisolokacie?
Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy (znajdujący się po prawej stronie) zostawiając adres e-mail i nr telefonu, aby nasz doradca mógł się z Tobą skontaktować. Podczas rozmowy ustalimy podstawowy zakres informacji potrzebny do dalszego działania. Nasz specjalista przeprowadzi Cię przez cały proces zawarcia z nami umowy przez Internet (dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzisz czas) bądź umówi Cię na wizytę naszego agenta w dogodnym dla Ciebie terminie.
Jakie dokumenty są potrzebne do wstępnej weryfikacji sprawy?
Zasadą jest, że wszystkie dokumenty uzyskujemy za naszych klientów. Przyjęliśmy takie rozwiązanie, ponieważ Twój czas i komfort jest dla nas najważniejszy. Jeżeli posiadasz, którykolwiek ze wskazanych poniżej dokumentów zawsze możesz nam go przekazać aby usprawnić proces weryfikacji Twojego zgłoszenia, oto lista dokumentów:
  • Polisa,
  • Aneksy do polisy (jeżeli były zawierane),
  • Pismo o rozwiązaniu polisy, zawierające rozliczenie polisy,
  • Pismo w którym Ubezpieczyciel lub Bank informuje o opłacie likwidacyjnej jaka została pobrana w przypadku zamknięcia polisy.
  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
Cenną informacją jest numer polisy. Jeżeli nadal go posiadasz, to warto taką informację nam podać. Bardzo często okazuje się, że nasi klienci posiadali kilka umów, o czym nie pamiętają. W takiej sytuacji aby przyśpieszyć proces pozyskiwania dokumentów warto przekazać nam numer polisy.
W jaki sposób uzyskać numer polisy?
Wystarczy skontaktować się telefonicznie z Towarzystwem Ubezpieczeń, w którym mieliśmy zawartą umowę polisolokaty bądź wysłać do TU wiadomość mailową z wnioskiem o przesłanie numeru polisy.
Czy moja sprawa będzie potraktowana indywidualnie czy w formie pozwu zbiorowego?
Wszystkie sprawy prowadzimy w sposób indywidualny, nie zbiorowo. Taka forma pozwala na szybsze odzyskanie pieniędzy od Towarzystwa Ubezpieczeń. Nie każda sprawa kończy się procesem sądowym. Jeżeli zawarcie ugody okazuje się korzystnym rozwiązaniem, to rekomendujemy takie działanie naszemu klientowi. Każda propozycja ugodowego załatwienia sprawy przedstawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeń jest analizowana przez doświadczonego prawnika.
Czy moja sprawa nie będzie przedawniona?
Sprawy związane z odzyskaniem zainwestowanych w polisolokaty pieniędzy przedawniają się z upływem 10 lat od daty potrącenia opłaty likwidacyjnej lub ostatniej wpłaty składki do TU. W przypadku nieważności umowy, moment przedawnienia upływa po okresie 10 lat od dnia zawarcia umowy. Część Towarzystw Ubezpieczeń stoi na stanowisku, że roszczenia z tytułu umów naszych klientów przedawniają się z upływem 3 lat. Pracujący w naszej firmie prawnicy skutecznie przed sądem dowodzą, że w przypadku naszych klientów trzyletni termin przedawnienia roszczenia nie znajduje zastosowania. Bardzo często trafiają do nas klienci, który po samotnej próbie odzyskania swoich pieniędzy uzyskali informację, że ich sprawa jest już przedawniona... nam udaje się w takich sprawach doprowadzić do korzystnych rozstrzygnięć.
Skąd będę wiedzieć na jakim etapie jest moja sprawa?
Istnieje możliwość weryfikacji statusu sprawy  na każdym etapie jej procedowania. Zawierając z nami umowę przez Internet zakładasz za pośrednictwem  formularza rejestracyjnego  konto klienta. Dzięki takiemu rozwiązaniu przez cały czas masz dostęp  do podglądu swojej sprawy. W przypadku dodatkowych pytań, zawsze możesz się z nami skontaktować telefonicznie bądź mailowo.

Sprawdź status swojej sprawy:

Podaj tylko adres email

Wszystko o polisolokatach:

ABC polisolokat

Eksperci Ex Pacto o polisolokatach:

Wiedza Ekspertów Ex Pacto

Odzyskamy Twoje pieniądze:

Powierz nam swoją sprawę