Regulamin serwisu i polityka prywatności

Ex Pacto Sp. z o.o. informuje i zastrzega, że wszelkie dane zawarte na stronie www.odzyskamytwojepieniadze.pl podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów.

Ex Pacto Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany oraz aktualizacji informacji zawartych na stronach w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników sieci Internet. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, rzetelność oraz aktualność informacji zawartych na stronie internetowej.

Firma nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników serwisu www.odzyskamytwojepieniadze.pl w oparciu o informacje zamieszczone w serwisie, skutki tych decyzji oraz ewentualne szkody będące rezultatem korzystania z informacji zamieszczonych na stronie.

Z chwilą dostępu do serwisu www.odzyskamytwojepieniadze.pl użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu www.odzyskamytwojepieniadze.pl są zastrzeżone. Osoby korzystające z tego serwisu mają prawo do pobierania i dokonywania wydruku stron lub ich fragmentów, pod warunkiem nienaruszania praw zastrzeżonych firmy. Żadna część serwisu www.odzyskamytwojepieniadze.pl. nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody firmy.