Działamy profesjonalnie i efektywnie

Tak działamy

Naszą specjalnością jest dążenie do unieważniania umów zawierających polisolokaty (likwidacja trefnej polisy). Zawsze dążymy do odzyskania całości zainwestowanych środków. Skutecznie dochodzimy na drodze sądowej potrąconą przez TU opłatę likwidacyjną oraz inne nienależnie pobrane opłaty. Zgodnie z prawem właścicieli polisolokat obowiązuje dziesięcioletni termin przedawnienia od zawarcia umowy  (w przypadku jej unieważnienia) lub od rozwiązania umowy (w przypadku odzyskania tylko opłaty likwidacyjnej)

W celu odzyskania utraconych pieniędzy wytaczamy Towarzystwu Ubezpieczeń proces sądowy, który kończy się wyrokiem lub ugodą sądową. Jeżeli takie rozwiązanie jest dla naszych klientów korzystne proponujemy zawarcie ugody pozasądowej, co umożliwia szybsze odzyskanie pieniędzy.

Wszystkie niezbędne działania w tym procesie oraz koszty są po naszej stronie. Państwo jedynie podejmujecie kluczowe decyzje w momentach zwrotnych, po przedstawieniu przez nas możliwych scenariuszy postępowania. Naszym zadaniem jest wskazanie Państwu najbardziej korzystnego rozwiązania. Chcemy, aby każdy odzyskał swoje pieniądze, i dołożymy starań aby tak się stało. Naszym wynagrodzeniem jest określony w umowie procent od odzyskanej przez nas sumy pieniędzy. Nie obciążamy klientów kosztami, jeżeli sprawa nie zostanie pomyślnie zakończona np. z powodu podpisania z nami umowy jeżeli klient nie pamiętał o tym, że rozwiązał polisolokatę 15 lat temu. Najważniejszy jest dla nas człowiek.

Poznaj 3 kroki do odzyskania Twoich pieniędzy

Prawo stoi po Twojej stronie

Pamiętaj, prawo stoi po Twojej stronie, dlatego sprawnie odzyskamy dla Ciebie Twoje pieniądze.

Współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi w całej Polsce by móc niezależnie od miejsca prowadzenia sporu sprawnie i profesjonalnie reprezentować naszych Klientów.

Sprawdź status swojej sprawy:

Podaj tylko adres email

Wszystko o polisolokatach:

ABC polisolokat

Odpowiedzi na najczęstsze pytania:

Pytania i odpowiedzi

Odzyskamy Twoje pieniądze:

Powierz nam swoją sprawę