Czym są Polisolokaty?

Polisolokaty, to potoczna nazwa dla grupy produktów - ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Mogą mieć one formę indywidualnego lub grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Polisolokaty były i nadal są oferowane przez banki lub Towarzystwa Ubezpieczeń na życie (również przez sieć współpracujących z tymi instytucjami pośredników). Polisolokaty były propagowane jako forma oszczędzania. Jednak ze względu na wbudowane ryzyko inwestycyjne tak naprawdę były i są formą inwestowania. Jednak nie zawsze świadomi poziomu tego ryzyka kupujący godzili się na ten format, porównując go z niższymi stawkami oprocentowania lokat czy kont oszczędnościowych.

Jak były sprzedawane polisolokaty?

Typowy scenariusz oferowania polis inwestycyjnych wyglądał następująco -zainteresowany systematycznym oszczędzaniem na przyszłość dziecka lub własną emeryturę kontaktował się z pośrednikiem finansowym lub pracownikiem banku i określał własne zapotrzebowanie na bezpieczną i przynoszącą zyski inwestycję oszczędnościową, lepszą niż np. lokata bankowa. Wtedy doradca finansowy (ubezpieczeniowy, pracownik banku) proponował inną „formę oszczędzania” z lepszą stopą zwrotu niż odsetki na lokacie bankowej. Na ogół była to właśnie wieloletnia polisa inwestycyjna z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oparta bądź to na jednorazowej wpłacie, bądź na systematycznych, okresowych wpłatach stałych składek – najczęściej miesięcznych lub corocznych.

Dlaczego ludzie tracili pieniądze na polisolokacie?

Kwota umowy była podzielona pomiędzy część ubezpieczeniową, reszta stanowiła część kapitałową, która była przeznaczona na inwestowanie – zazwyczaj – w instrumenty finansowe o większym stopniu ryzyka, stąd większa możliwość poniesienia ewentualnej straty, o czym klient nie zawsze był informowany. Jeśli w tej sytuacji ktoś decydował się na wycofanie z umowy musiał się liczyć z „potrącaniem” tzw. opłaty likwidacyjnej, która mogła stanowić aż do 100% wartości inwestycji.

Co warto wiedzieć jeszcze o polisolokatach:

Eksperci o polisolokatach

Dlaczego warto nam powierzyć swoją sprawę:

Poznaj nas

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Pytania i odpowiedzi

Straciłeś pieniądze z inwestycji w polisolokatę?

Powierz nam swoją sprawę