Ex Pacto - doświadczeni eksperci w odzyskiwaniu utraconych pieniędzy z inwestycji w polisolokaty

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw indywidualnych. Naszym celem jest unieważnienie umów i odzyskiwanie pieniędzy dla naszych klientów na drodze sądowej lub w wyniku ugody zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń. Wszystkie niezbędne działania w tym procesie oraz koszty są po naszej stronie.

Ex Pacto w liczbach

2162 spraw prowadzonych w imieniu naszych Klientów. 13 670 000 zł - łączna wartość pozwów (spraw w toku). Ponad 600 spraw indywidualnych w sądzie pierwszej lub drugiej instancji. Ponad 700 skarg do Rzecznika Finansowego.

Kim jesteśmy dla Ciebie?
Jesteśmy Twoim głosem w dialogu z instytucjami od których odzyskujemy Twoje utracone pieniądze z inwestycji w polisolokaty. Firmą, która bez obawy rozpocznie proces odzyskiwania pieniędzy od największych instytucji finansowych i przywróci nadzieję tym, którzy już nie wierzą w możliwość odzyskania utraconych kwot.

Poznaj głos naszych Ekspertów:

Wiedza Ekspertów Ex Pacto 

Wszystko o polisolokatach:

ABC polisolokat

Odpowiedzi na najczęstsze pytania:

Pytania i odpowiedzi

Odzyskamy Twoje pieniądze:

Powierz nam swoją sprawę