Sprawdź obecny status swojej sprawy


Podaj adres e-mail na który chcesz otrzymać status swojej sprawy o odzyskanie pieniędzy z polisolokaty.

Uwaga: adres e-mail musi być ten sam co zawarty w umowie z Ex Pacto. W przypadku gdy podasz inny adres e-mail nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię oraz przesłać raportu.

Poznaj głos naszych Ekspertów:

Wiedza Ekspertów Ex Pacto 

Wszystko o polisolokatach:

ABC polisolokat

Odpowiedzi na najczęstsze pytania:

Pytania i odpowiedzi

Odzyskamy Twoje pieniądze:

Powierz nam swoją sprawę